Algemene voorwaarden

Algemene leverings + Betalingsvoorwaarden Schoenmachines.info

Algemeen

Dit zijn de algemene voorwaarden van Schoenpoetsmachines.info, uitsluitend van toepassing op (online) transacties via website van Schoenpoetsmachines.info. Schoenpoetsmachines.info is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Gouda onder nummer 29037266 en BTW nr: NL 001298332B93.
Schoenpoetsmachines.info wordt hierna aangeduid als Schoenpoetsmachines.info.

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Schoenpoetsmachines.info akkoord gaat. Schoenpoetsmachines.info behoudt zich het recht voor de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.

Gegarandeerde prijs

De op de website aangegeven prijzen voor machines zijn inclusief BTW en verzendkosten. Op onderdelen en crème worden verzendkosten berekend. Schoenpoetsmachines.info kan op ieder gewenst moment haar prijzen en tarieven aanpassen. Schoenpoetsmachines.info garandeert dat de prijs vermeld bij het artikel op de dag van bestelling en vermeld op de aankoopnota niet wordt verhoogd. Voor gevolgen van foutieve prijzen veroorzaakt door de server of door hackers, computervirussen en dergelijke kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Betaling

Voor bedrijven:

Naamsbekende bedrijven (banken, verzekeringen etc.) ingeschreven bij de kamer van koophandel, zo ook scholen, universiteiten en gemeentes etc. kunnen geleverd worden op factuur (+ administratie kosten, betalingstermijn 1 maand). Bestellingen d.m.v. een directe e-mail aan info@schoenpoetsmachines.info met vermelding van inschrijvingsnummer van de kamer van koophandel en BTW nummer.

Voor particulieren:

Wat is iDEAL?
Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen betalen, u rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethode van uw eigen bank. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden.
IDEAL werkt met ABN AMRO, POSTBANK, RABOBANK, SNS BANK EN FORTIS.

 1. Wanneer u kiest voor vooruitbetaling dan wordt uw bestelling verzonden wanneer de betaling bij Schoenpoetsmachines.info binnen is.  IBAN NL10INGB0005842247 t.n.v. Schoenpoetsmachines.info
  BIC:  INGBNL2A
 2. Of u betaalt per iDEAL

 

Het eigendom van door Schoenpoetsmachines.info eventueel reeds voor ontvangst van betaling aan koper geleverde artikelen gaat pas op koper over indien koper al hetgeen hij uit hoofde van de overeenkomst aan Schoenpoetsmachines.info is verschuldigd, aan schoenpoetsmachines .info heeft voldaan. Het risico van reeds geleverde artikelen gaat echter reeds over op koper op het moment van levering.

Levering

Indien een product niet meer leverbaar is, vervalt de koopovereenkomst. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid. Wanneer levertijden boven de 21 werkdagen uitkomen krijgt u tijdig bericht. Indien u niet akkoord gaat met de langere levertijd kunt u de overeenkomst, binnen 4 dagen na melding per email ontbinden. U ontvangt dan binnen 5 werkdagen uw geld retour.
Let op! Vul uw adresgegevens correct in. Wanneer adresgegevens niet kloppen en er om deze reden niet bezorgd kan worden, is Schoenpoetsmachines.info niet aansprakelijk. Schoenpoetsmachines.info kan niet op een postbus bezorgen. Wanneer u de bestelling niet meer wilt ontvangen wordt uw bestelling gecrediteerd met inhouding van de verzendkosten heen en terug! Wanneer u de bestelling alsnog wilt ontvangen wordt deze na betaling van de gemaakte verzendkosten opnieuw aan een door u opgegeven adres in NL of BE toegezonden. Elke schade die ontstaat door een verkeerd afleveradres is voor rekening van de klant.

Retourneren

 

 

 

"U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen naar de afzender/fabrikant. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de afzenderfabrikant  zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de afzender geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@schoenpoetsmachines.info. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour en bevestiging van ontvangst van het product door de afzenderfabrikant, terugstorten."

Let op: de terugzendkosten zijn voor de koper. Uitgesloten van terugzending zijn: Bestellingen van bedrijven, openbare instellingen en zakelijke eindverbruikers en speciale bestellingen of veranderingen die niet als zodanig via de site worden aangeboden.
Speciale bestellingen zijn:

a. die door Schoenpoetsmachines.info tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
     consument;                                                                          
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d.  Onderdelen en Crème

Garantievoorwaarden

Schoenpoetsmachines.info garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik, gebreken optreden in of aan het artikel, worden deze door Schoenpoetsmachines.info kosteloos hersteld.
Gevallen van breuk of beschadigingen worden alleen in behandeling genomen wanneer hiervan binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen melding wordt gemaakt.
De verzendkosten komen, indien de klacht gegrond is, binnen de garantietermijn voor kosten van Schoenpoetsmachines.info. Schoenpoetsmachines.info stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en verzenden. Ongefrankeerde retourzendingen worden door Schoenpoetsmachines.info niet geaccepteerd, kosten hiervoor komen dan ook voor rekening van de verzender.

U krijgt garantie op uw aankoop.
U dient artikelen die worden teruggezonden voor reparatie of vervanging te retourneren in de originele verpakking met bijsluiting van een kopie van de factuur en vermelding van eventuele klacht

Artikelen zonder vermelding van de klacht en kopiefactuur worden niet in behandeling genomen.
Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door:

 

 • Defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud.
 • Als er veranderingen aan het artikel zijn aangebracht door derden.
 • Als de datum op de factuur is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
 • Door gebreken die zijn ontstaan door niet met bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik zoals het niet volgen van de bijbehorende gebruiksaanwijzingen.
 • Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.
 • Bij van buiten komend onheil zoals blikseminslag en dergelijke, oververhitting door centrale of andere verwarming of door het gebruik van een hoger wattage dan voorgeschreven, blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude.
 • Kosten veroorzaakt door derden voor reparatie van een defect artikel worden niet vergoed.

Klachten:

We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@schoenpoetsmachines.info. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer u klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.


Afbeeldingen

Alle afbeeldingen worden zo goed mogelijk getoond. Toch kan een artikel op details afwijken van de op de website getoonde fotos.

 

 

 

Privacybeleid Schoenpoetsmachines.info
Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 21-04-2018.
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Schoenpoetsmachines.info.U dient zich ervan bewust te zijn dat Schoenpoetsmachines.info niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Schoenpoetsmachines.info respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Privacyverklaring Schoenpoetsmachines.info

Schoenpoetsmachines.info, gevestigd aan   De Beugel 5,   2811 RR Reeuwijk,    is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.schoenpoetsmachines.info/
De Beugel 5,
2811 RR Reeuwijk 
Telefoon: +31182393559

Jos Hoogenbosch is de Functionaris gegevensbescherming van schoenpoetsmachines.info.
Hij is te bereiken via email: hoog4419@planet.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schoenpoetsmachines.info verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@schoenpoetsmachines.info, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 

Schoenpoetsmachines.info verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Geautomatiseerde besluitvorming

Schoenpoetsmachines.info neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die  gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van schoenpoetsmachines.info) tussen zit. Schoenpoetsmachines.info gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Google Analytics( gebruikt voor vermelding op internet )

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Schoenpoetsmachines.info bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden

Personalia                                  > Bewaartermijn onbeperkt 
                                                   > Reden  Goede aflevering, garantie naleving, Type van machine voor latere leverinng onderdelen                   

Adres                                          > Bewaartermijn onbeperkt
                                                   > Reden  Type van machine voor latere leverinng onderdelen   

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Schoenpoetsmachines.info verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schoenpoetsmachines.info gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoenpoetsmachines.info en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schoenpoetsmachines.info. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Schoenpoetsmachines.info wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schoenpoetsmachines.info neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@schoenpoetsmachines.info

Schoenpoetsmachines.info
Postadres: de Beugel 5,
2811 RR Reeuwijk
Tel: +31182393559
Info@ schoenpoetsmachines.info
Kamer van Koophandel nr 29037266
BTW. nr. NL 0832.43.082.B.01

Zolenreiniger ZR
Zolenreiniger ZR
2.783,00 EURO
Snelzoeken
Fabrikanten