Retour formulier

 

 

 

  •  

 

 

 

Identiteit ondernemer

 

Schoenpoetsmachines.info
De Beugel 5
2811RR Reeuwijk
info@schoenpoetsmachines.info
KVK 29037266
BTW NUMMER NL. 001298332B93

 

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

— Aan
De afzender adres

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                      — Bestelnummer :

 

 

 

 

       
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

— Naam/Namen consument(en)

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

— Adres consument(en) :

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

— IBAN Rekeningnummer:

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY):

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

neptun 1
neptun 1
5.251,40 EURO
Snelzoeken
Fabrikanten